Koulutus- ja työhistoria

Posted on Updated on

Sun Hyvä Olon yrittäjä
Minna Kivimäki
Copyright: Foto Karelia Oy

Olen kouluttautunut peruskoulun jälkeen:

 • kodinhoitaja 1993
 • lähihoitaja 1995
 • yrittäjän ammattitutkinto 2006
 • sosionomi (amk) 2012
 • ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2019
 • yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine sosiaalityö, sivuaineena sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot) 2016-, valmistumistavoite vuonna 2020

Lähihoitajan, sosionomin ja psykoterapeutin ammatteihin liittyvät nimikesuojatut laillistusmerkinnät voit tarkistaa Valviran Julkiterhikki-rekisteristä.

Muina lisäkoulutuksina minulla on

 • ratkaisukeskeinen (ADHD) neuropsykiatrinen valmentajakoulutus
 • ravintovalmentajakoulutus
 • lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvoinnin perusopinnot
 • työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
 • stressilääketieteen opinnot aloitettu syksyllä 2019

Opintoihin kuuluvat työharjoittelut olen suorittanut

 • päiväkodissa
 • vuodeosastolla
 • kotipalvelussa
 • kotihoidossa
 • Mikkeli-yhteisössä (päihde- ja perhekuntoutus)
 • sosiaalipäivystyksessä
 • sosiaalitoimiston lastensuojelun alue- ja poliisilaitostyössä
 • vammaispalvelussa
 • osin omana toimintana ja osin omassa työssä psykoterapiaharjoittelut
 • sosiaalialan kehittämiskeskuksessa ja sen vammaisten kansalaisuutta ja työllisyyden uusia mahdollisuuksia (Bridging) kartoittavassa hankkeessa 

Opintojeni aikana tekemiä opinnäytetöihini pääset tutustumaan Sun Hyvä Olon Pakinanurkan linkin alta.

Olen työskennellyt nuoruusvuosina

 • mansikkamaalla
 • postin lajittelukeskuksessa
 • siivousalalla
 • toimistotehtävissä
 • lastenhoidossa
 • ikäihmisten vuodeosastolla
 • kotihoidossa

Perheellistymisen jälkeen työhistoriani painottuu

 • lasten, nuorten ja perheiden
 • pitkäaikaistyöttömien
 • vammaisten henkilöiden elämäntilanteisiin
 • lyhyt- ja kuntoutuspsykoterapiassa ilmeneviin asioihin laidasta laitaan.

Tehtävänimikkeinä on sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ollut kodinhoitaja, lähihoitaja, ohjaaja, työllisyyskoordinaattori, sosiaaliohjaaja, perheohjaaja, sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti.

Olen kohdannut työhistorian aikana monipuolisesti elämänkulkuun osuvia kriisejä ja sosiaalista hätää. Näissä tilanteissa on näyttäytynyt

 • neuropsykiatriaan
 • mielenterveyteen
 • päihteisiin
 • taloudelliseen tilanteeseen
 • työ- ja toiminkykyyn
 • kasvatukseen
 • perhekriiseihin (erityisesti perheväkivalta, erot ja eron jälkeinen vanhemmuus) ja
 • työelämätilanteisiin 
 • perhe- ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät kysymykset.

Olen saanut työskennellä

 • sosiaalipäivystyksen
 • oppilashuollon perheohjauksen
 • perhekuntoutuksen
 • lastensuojelun perhetyön, avo- ja laitoshuollon
 • kuntouttavan työtoiminnan
 • ikäihmisten hoidon ja huolenpidon
 • vammaispalvelun 
 • muun sukupuolisten
 • erilaisten perhekokoonpanojen
 • psykoterapian näkökulmista käsin.

Vuosina 2016-2019 olen työskennellyt useammassa maakunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä tai niitä edeltävissä kunnissa. Olen ollut näin näköalapaikalla sen suhteen, mitä sote-kentässä on ollut meneillään ja tapahtunut niiden seurauksena. Olen päässyt näin havainnoimaan työyhteisöissä esiintyviä mielenkiintoisia ilmiöitä, joilla on vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin. Elokuussa 2019 olen aloittanut sosiaalityön maisteriopintojen ohessa psykoterapeutin työt ammatinharjoittajana.

Ammatilliset haastattelut, joihin olen osallistunut