Opinnäytetyöt

Posted on Updated on

Tällä sivulla on eri ammatillisissa koulutuksissa tekemiäni opinnäytteitä luettavaksi ja tiedoksi.

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIOPINTOJEN (YTM), sosiaalityö pääaineena ja sivuaineena sosiaali- ja terveyshallintotiede. Gradun kirjoittaminen edelleen vaiheessa…. työn teemana on kehitysvammaisten tuettu päätöksenteko työllisyyden edistämisen yhteydessä.

PSYKOFYYSISEN PSYKOTERAPIAN PERUSTEET. Otavan opisto 2021.

LOPPUTYÖ: Aikuisen ADHD psykofyysisessä kontekstissa_JAETTAVA      

Opettajan palaute: ”Kiitos lopputyöstäsi. Se on sekä vaikuttava että koskettava. Kirjoitat aikuisen ADHD:sta teoreettisesti ja omakohtaisesti neuropsykologian, psykososiaalisen kentän ja kokemuksellisen todellisuuden kautta. Tekstistäsi näkyy perehtyneisyys ja motivoituneisuus sekä ADHD-aiheeseen että keholliseen näkökulmaan. Hyvä teksti. Työsi on hyväksytty.”  

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIOPINTOJEN (YTM) sosiaalityön käytäntö 3 porfolio. Itä-Suomen yliopisto syksy 2019

Sosiaalityön asiantuntijuuteen kehittymässä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella (Socom)

PSYKOTERAPIAOPINTOJEN opinnäytetyö, Itä-Suomen Yliopisto/ Lyhytterapiainstituutti 2019

SOSIAALITYÖN AINEOPINTOJEN kandidaattitutkielma vammaissosiaalityön alueelta, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 2017

SOSIONOMI (amk) opinnäytetyö kuntouttavan perhetyön teemasta parityönä Mikkelin ammattikorkeakoulussa 2012. Suuntautuminen palveluohjaukseen.

LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN opinnäytetyö ”nuoruusiän deppressiosta ja hoidosta avohoidossa”. Lappeenrannan terveydenhuolto-oppilaitos 1995. Suuntautuminen kriisi-, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön. Kyseinen opinnäytetyö on tehty aikana, jolloin tietokoneet alkoivat yleistyä. Tiedosto ei vain ole tallessa. Onneksi kuitenkin tämä lukukappale löytyi.

KODINHOITAJAOPINTOJEN seminaarityöksi kutsuttu opinnäytetyö ”diabete ja sen hoito” parityönä. Lappeenrannnan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 1993. Kyseinen opinnäytetyö on tehty aikana, jolloin vielä kirjoitettiin sähkökirjoituskoneilla. Onneksi löytyi lukukappale niin sain skannattua talteen.

Kuvalähde: Pixabay.com