PORTFOLIO SK3: LUKU 2; organisaatiosta

Posted on Updated on

Socom organisaationa

Socom on yksi sosiaali- ja terveysministeriön (STM 2019) alaisuudessa olevista sosiaalialan osaamiskeskuksista (Poske 2019), jonka omistavat osakkaat. Sillä on oma hallinto (kts. SOCOM_hallinto-pdf) sekä henkilöstö (kts. SOCOM_henkilöstö). Kymenlaakson toiminta toteutuu Kouvolasta, Kotkasta tai Etelä-Karjalan Lappeenrannasta käsin. Socomin arvot ovat avoimuus, yhteisöllisyys, luovuus, oikeudenmukaisuus ja innovatiivisuus (Socom 2016b; 2016d; 2016f.) Socom on asiantuntijaorganisaatio, jonka uusi strategia vahvistetaan syksyn 2019 aikana (Junnonen 2019). Socomin toiminta perustuu sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan lakiin (1230/2001) ja valtioneuvoston asetukseen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1411/2001).  Käytännön työtä linjaa valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Socom turvaa toiminnallaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan ja muun palvelutoiminnan tavoitteita palvelevien tehtävien toteutumista. Se osallistuu peruspalvelujen kehittämiseen, kun toiminnassa on kyse lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen tai palvelujen, esimerkiksi päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittäminen. Socom pyrkii luomaan toimivan, pysyvän yhteyden ja yhteistyörakenteen sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan (perus-, jatko- ja täydennyskoulutus) sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Socomin toiminta perustuu hallintorakenteeltaan kevyeen, alueellisesti yhteistyöverkostoja mahdollistavaan, joustavaan ja innovatiiviseen toimintaan. Se turvaa sosiaalialan asiantuntemuksen, erityisosaamista vaativien erityispalvelujen sekä asiantuntijapalvelujen kehittymistä ja välittymistä. (Socom 2016e; 2018b; STM 2019.)

Socomin palveluja ovat kehittämis- ja palvelutoiminta (kts. Socomin hankkeet ja palvelutoiminta-pdf) (Socom 2016g; 2016i). Socom saa perustoimintoihin valtionavustusta väestömäärän ja pinta-alan perusteella. Kehittämistoimintaa rahoitetaan hankkeiden yhteistyökumppaneiden hankekuntien väestömäärään perustuvalla omarahoitusosuudella (Socom 2016e; STM 2019.) Työ- ja elinkeinoministeriön (2019a, 2019b) rakennerahastojen, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituspäätöksistä ja hanketoiminnan valvonnasta vastaa Etelä-Suomen osalta Hämeen ELY-keskus. Hankkeilla voi olla kytkös sosiaalityöhön, kuten ”aikuissosiaalityön areenat” -hankkeessa, jonka tarkoituksena oli vahvistaa aikuissosiaalityön voimavaroja sekä kehittää aikuissosiaalityön työprosesseja ja työnjaon tarkoituksenmukaisuutta. Hankkeena voi olla myös sosiaalityön maisterikoulutusohjelma, kuten vuosina 2003-2006 oli. (Kortelainen 2015.)

SIIRRY LUKUUN 3

TAKAISIN PORTFOLION SISÄLLYSLUETTELOON

TAKAISIN PAKINANURKKAAN