Psykoterapia: Mitä, kenelle ja millainen psykoterapeutti olen?

Posted on Updated on

Psykoterapiaa toteuttaa psykoterapeutti, joka on Valviran hyväksymä, nimikesuojattu eli laillistettu psykoterapeutti. Psykoterapia tarkoittaa yleisesti ajatellen hoitomuotoa, jota käytetään usein mielen hoitoon, hoitaen psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Asiakas ja psykoterapeutti käsittelevät asiakkaan elämään liittyviä asioita ensisijaisesti keskustellen. Psykoterapia voi sisältää toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla asiakas yrittää tunnistaa ja oppia muuttamaan toimintatapojaan. Psykoterapialla tavoitellaan asiakkaalla ilmenevien oireiden vähenemistä ja henkisten voimavarojen ja ongelman ratkaisukeinojen lisääntymistä. Psykoterapian tarkoituksena on myös olla asiakkaan henkisen kasvun ja kehityksen tukena. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Ratkaisukeskeinen työskentelyote soveltuu yksilöiden, pariskuntien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen ja jopa organisaatioiden kanssa oleviin elämäntilanteisiin ja tilanteisiin, joihin toivotaan muutosta. Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana yhden tai useamman kerran (esimerkiksi 4-6 kertaa) käyntitarpeissa. Sitä voidaan myös käyttää useamman vuoden kuntoutuspsykoterapiatarpeisiin eli Kela-kuntoutuksena. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskitytään asiakkaan tavoitteeseen ja tulevaisuuteen tähtävään työskentelyyn asiakkaan voimavaroja hyödyntäen. Asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiaprosessin edistyessä ja sen onnistumiseksi. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Kuvan tilanne on kuvitteellinen ja henkilöt siinä ovat malleja.

Työskentelen psykoterapeuttina ensisijaisesti ratkaisukeskeisesti täydentäen terapiaosaamistani kogniitiivisen ja psyko-fyysisen terapian opinnoilla. Työskentelyssäni huomioin kokonaisvaltaisesti asiakkaan voimavarojen lisäksi asiakkaan elämänvaiheet, stressitekijät, hengityksen ja erilaiset rentoutumiskeinot. Olen kiinnostunut työskentelemään moninaisten, ihmisen elämänkaarta koskettavien kysymysten äärellä, asiakkaan resilienssiä (muutosjoustavuutta, palautumiskyky elämänhaasteista) tukien ja vahvistaen. Kannustan asiakasta pohtimaan tilannettaan useammasta näkökulmasta käsin ja tuen häntä tarpeen mukaan siirtymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle uudenlaisen kehitysvaiheen aktivoitumiseksi. Kuuntelen ja työskentelen aktiivisesti, olen monipuolinen havainnoitsija ja ei-tietäjä. Asiakas määrittää ja arvioi minulle terapiatavoitteensa, joiden motiviina voi olla jokin muutos tai tarve pohtia hyvän elämän elementtejä. Seuraamme yhdessä asiakkaan voinnin kehittymistä hyvinvointia mittaavilla menetelmillä.

Toteutan terapiakäynnit suojatulla videoyhteydellä, josta minulla on hyviä kokemuksia syksystä 2019 alkaen. Aikavarauksen voi tehdä minulle verkossa Terapiatalo Nosteen etävastaanottoajoista ja mikäli ei aikoja näy, voit tiedustella mahdollisia aikoja sähköpostitse minna.kivimaki (ät) terapiatalonoste.fi tai puhelimitse/ tekstiviestillä numeroon 045 7874 1137. Eri ikäiset asiakkaat voivat hakeutua terapia-ajalle maksaen käynnit itse, maksusitoumuksella, lääkärin lähetteellä tai Kelan päätöksellä. Työskentelen käynti kerrallaan (KKT) eli single session therapy (1 tai muutama käyntikerta) periaatteen lisäksi lyhytterapiaa (käyntikerrat 5-20 kertaa) ja Kelan kuntoutuspsykoterapiaa (asiakkuuden kesto 1-3 vuotta) tarjoten. Minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapiapätevyys yksilöpsykoterapiaan, 16-67-vuotiaiden osalta ja tarvittaessa 16-25-vuotiaiden terapioihin liittyvät vanhempien ohjauskäynnit.

Monipuolinen opinto- ja työkokemus auttavat minua huomioimaan asiakkaan tilannetta eri näkökulmista käsin. Näin ollen työskentelen kokonaisvaltaisesti ja soveltuvin osin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen (esimerkiksi kuvat ja kortit, resilienssiä vahvistava työskentely, mielen ja kehon yhteyttä huomioiva työskentely). Kehitän myös edelleen ammattitaitoani, esim. vuonna 2020 TRE-ohjaajakoulutus (tension, stress and trauma releasing exercises), kognitiivisen ja psykofyysisen terapian opinnot. Monipuolinen taustani ja kiinnostukseni erilaisia ilmiöitä kohtaan mahdollistavat sen, että asiakkainani voi olla vauvasta vaariin sekä erilaisista ryhmittymistä (yksilö, pariskunta, perhe, eri elämän vaiheisiin liittyvät ryhmät, kuten opiskelu- tai työyhteisö sekä vähemmistöedustajat).  Ihminen yksilönä vuorovaikutussuhteessa ja osana laajempaa kokonaisuutta (esim. lähiyhteisö, yhteiskunta, luonto) tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutustua asiakkaan jatkuvasti muuttuvaan itseen.

Mottoni ”elämä on jatkuva muutos ja jokaisen käännettävissä olevan kiven alta voi löytyä vastaus” motivoi minua tilanteissa, jolloin tuntuu ettei mitään enää ole tehtävissä. Se myös suuntaa työskentelytapaani silloin, kun asiakas etsii tarvitsemiaan vastauksia ja yrittää tavoittaa oman näköisen ja riittävän hyvän elämän.

Kotisivuni Pakinanurkkaan olen kirjoittanut tekstin ”Terapeutillako on väliä?” avaten hieman sitä, mitä eroa on psykoterapeutilla on terapeutilla sekä psykoterapeutin ammattiin liittyviä elementtejä.