Psykoterapia: Mitä, kenelle ja millainen psykoterapeutti olen?

Posted on Updated on

Psykoterapiaa toteuttaa psykoterapeutti, joka on Valviran hyväksymä, nimikesuojattu eli laillistettu psykoterapeutti. Psykoterapia tarkoittaa yleisesti ajatellen hoitomuotoa, jota käytetään usein mielen hoitoon, hoitaen psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Asiakas ja psykoterapeutti käsittelevät asiakkaan elämään liittyviä asioita ensisijaisesti keskustellen. Psykoterapia voi sisältää toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla asiakas yrittää tunnistaa ja oppia muuttamaan toimintatapojaan. Psykoterapialla tavoitellaan asiakkaalla ilmenevien oireiden vähenemistä ja henkisten voimavarojen ja ongelman ratkaisukeinojen lisääntymistä. Psykoterapian tarkoituksena on myös olla asiakkaan henkisen kasvun ja kehityksen tukena.

Ratkaisukeskeinen työskentelyote soveltuu yksilöiden, pariskuntien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen ja jopa organisaatioiden kanssa oleviin elämäntilanteisiin ja tilanteisiin, joihin toivotaan muutosta. Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana yhden tai useamman kerran (esimerkiksi 4-6 kertaa) käyntitarpeissa. Sitä voidaan myös käyttää useamman vuoden kuntoutuspsykoterapiatarpeisiin eli Kela-kuntoutuksena. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskitytään asiakkaan tavoitteeseen ja tulevaisuuteen tähtävään työskentelyyn asiakkaan voimavaroja hyödyntäen. Asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiaprosessin edistyessä ja sen onnistumiseksi. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Kuvan tilanne on kuvitteellinen ja henkilöt siinä ovat malleja.

Psykoterapeuttina olen kiinnostunut työskentelemään ihmisen koko elämänkaarta koskevien kysymysten äärellä, jolloin tavoitteena on jokin muutos tai tarve pohtia hyvän elämän elementtejä. Asiakkaani voivat olla vauvasta vaariin sekä erilaisista ryhmittymistä (yksilö, pariskunta, perhe, eri elämän vaiheisiin liittyvät ryhmät, kuten opiskelu- tai työyhteisö).  Ihminen yksilönä vuorovaikutussuhteessa ja osana laajempaa kokonaisuutta (esim. parisuhde, perhe, työyhteisö, yhteiskunta, luonto) tarjoaa monipuolisesti mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Monipuolinen opinto- ja työkokemus auttaa minua huomioimaan asiakkaan tilannetta eri näkökulmista käsin. Näin ollen työskentelen asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti huomioiden ja soveltuvin osin hyödynnän toiminnallisia menetelmiä (esimerkiksi kuvat ja kortit). Olen psykoterapeuttina aktiivinen kuuntelija, monipuolinen havainnoitsija ja ei-tietäjä. Kannustan asiakasta pohtimaan tilannettaan useammasta näkökulmasta käsin ja tuen häntä tarpeen mukaan siirtymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle uudenlaisen kehitysvaiheen aktivoitumiseksi. Mottoni “elämä on jatkuva muutos ja jokaisen käännettävissä olevan kiven alta voi löytyä vastaus” motivoi tilanteissa, jolloin tuntuu ettei mitään enää ole tehtävissä. Se myös suuntaa työskentelytapaani silloin, kun asiakas etsii tarvitsemiaan vastauksia ja yrittää tavoittaa oman näköisen ja riittävän hyvän elämän.

Minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapiapätevyys yksilöpsykoterapiaan, 16-67-vuotiaiden osalta ja tarvittaessa 16-25-vuotiaiden terapioihin liittyen vanhempien ohjauskäynnit. Tällä hetkellä ei ole vapaana Kela kuntoutuspsykoterapiapaikkoja. Eri ikäiset asiakkaat voivat tulla vastaanotolle myös ilman lähetettä tai kuntoutuspsykoterapiapäätöstä, jolloin Kela-korvausta ei saa asiakkaan maksaessa käyntikerran kokonaisuudessaan itse. Psykoterapiakäynnit toteutuvat Terapiatalo Nosteen toimitiloissa Lappeenrannassa ja Mikkelissä tai etäyhteydellä. Minulle psykoterapia-ajan voi varata verkossa täältä. Vaihtoehtoisesti voit laittaa tiedusteluviestin/ yhteydenottopyynnön asiaan liittyen sähköpostitse minna.kivimaki (ät) terapiatalonoste.fi tai puhelimitse 045 7874 1137.

Pakinanurkkaan olen kirjoittanut tekstin “Terapeutillako on väliä?” avaten hieman sitä, mitä eroa on psykoterapeutilla on terapeutilla sekä psykoterapeutin ammattiin liittyviä elementtejä.