ADD

Neuropsykiatrinen valmennus

Posted on Updated on

Neuropsykiatrinen valmennus rantautui Suomeen 2000-luvun alkupuolella Iso-Britanniasta. Asiakkaana voi olla ADHD/ADD-, Asperger- tai Tourette-oireyhtymän omaavia sekä erilaisten oppimis- ja elämänhallintaongelmien kanssa kamppailevia henkilöitä.

Valmennuksesta voi olla apua opiskelu-, työ- ja vapaa-ajan asioihin. Neuropsykiatrisen valmennuksen lähestymistapa on ratkaisukeskeinen ja sen tarkoituksena on löytää ja oppia konkreettisia ratkaisukeinoja arjen haasteisiin. Lisäksi ongelmien syvällisen selvittelyn sijaan pääpaino on tulevaisuudessa ja myönteisissä asioissa.

IMG_9792
Copyright: Kukka Kivimäki 6/2015

Neuropsykiatrinen valmentaja voi tukea ja ohjata mm.

  • psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa
  • arjen- ja elämänhallintaongelmissa
  • itsenäistymisessä
  • koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä
  • myönteisen elämänpolun löytämisessä
  • asiakkaan itse asettamien tavoitteiden saavuttamisessa

Asiakkaan ja valmentajan tapaamiset toteutetaan 1-2 kertaa kerran tai kahdessa viikossa asiakkaan omassa elinympäristössä. Yhteydenpitoa voidaan toteuttaa myös esim. puhelimitse.

Neuropsykiatrinen valmentaja ammattina ei ole nimikesuojattu ja siihen liittyvä koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Useimmiten neuropsykiatrisella valmentajalla on vahva koulutuspohja sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisena neuropsykiatrisen valmentajan koululutuksen lisäksi. Neuropsykiatrinen valmentaja voi työskennellä eri ikäisten henkilöiden ja perheiden kanssa ja hallitsee monipuoliset valmennus- ja ohjausmenetelmät sekä omaa vahvan ammattieettisen näkökulman työssään.

Copyright: Minna Kivimäki 2015
Copyright: Minna Kivimäki 2015

Sun Hyvä Olon yrittäjänä minä, Minna Kivimäki, omaan pohjakoulutuksen mm. lähihoitaja- ja sosionomi (AMK) tutkintoihin. Näiden lisäksi olen suorittanut ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen. Olen myös Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsen. Keväällä 2019 olen valmistunut myös laillistetuksi psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopiston alaisuudessa järjestetystä koulutusryhmästä. Koulutuksen käytännön toteutus oli Lyhytterapiainstituutilla.

Kiinnostuitko? Varaa itsellesi arviointikäynti. Arviokeskustelun aikana käymme läpi, onko neuropsykiatrinen valmennus sinun juttusi. Yhteyttä voit ottaa esimerkiksi alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Haravoidaan yhdessä Sinun parhaat puolet esiin!

IMG_9796
Copyright: Kukka Kivimäki
Turvakoodi:
security code
Syötä turvakoodi:

Lähetä