etelä-karjala

Kun Etelä-Karjalasta kajahti

Posted on Updated on

Lappeenranta ja laajemmin Etelä-Karjala on reilu viikko sitten ylittänyt uutiskynnyksen koskien lääkärirekryprosessia. Mielenkiinnolla olen tätä prosessia seurannut ja pohtinut, mitä ilmiöitä tuohon prosessiin liittyykään.

Olen havainnut, että prosessissa on näyttäytynyt muun muassa yhteistyö, johtamisen eri näkökulmia, rohkeus heittäytyä ja erottua, luottamus ja kunnioitus toisen tekemää työtä kohtaan, ammattitaidon esille nostaminen, hyvinvointitekijöiden esille nostaminen ja ennen kaikkea tavoitteelisuus oman näköisen, hyvän elämän näkökulmasta katsoen. Tässä prosessissa on näkynyt suvaitsevuuden rajapintoja ja mitä ilmeisemmin eri sukupolvien välistä vuoropuhelua. Havaintoni mukaan, rekryprosessin päättyminen on herättänyt laajasti keskustelua esi medioissa, mikä on osoitus siitä, että ihmisiä kiinnostaa. Ehkä liian nopeasti seinään tyssänneen kampanjan arvoa on jo kuitenkin alettu hyödyntää muilla tavoin, Ylen uutisoidessa tästä eilen Some-hittinä.

Mene ja tiedä, mutta kai se niin on, että toisen harmi on toisen onni, vai onko?

Veikkaan, että tästä kohutusta ja käsitellystä prosessista kuullaan vielä.

Koulutus- ja työhistoria

Posted on Updated on

Sun Hyvä Olon yrittäjä
Minna Kivimäki
Copyright: Foto Karelia Oy

Olen kouluttautunut peruskoulun jälkeen:

 • kodinhoitaja 1993
 • lähihoitaja 1995
 • yrittäjän ammattitutkinto 2006
 • sosionomi (amk) 2012
 • ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2019
 • YTM/yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine sosiaalityö, sivuaineena sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot) 2016-, valmistumistavoite viimeistään vuonna 2021

Lähihoitajan, sosionomin ja psykoterapeutin ammatteihin liittyvät nimikesuojatut laillistusmerkinnät voit tarkistaa Valviran Julkiterhikki-rekisteristä.

 

Muut lisäkoulutukset:

 • Ratkaisukeskeinen (ADHD) neuropsykiatrinen valmentajakoulutus
 • Ravintovalmentajakoulutus
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvoinnin perusopinnot
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
 • Stressilääketieteen opinnot 
 • Käynti kerrallaan (Single session) terapia
 • Hoitava Hengitys HB ® -ohjaajakoulutus
 • Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamistyössä toimiville (päättyy elokuussa 2020)
 • Meneillään YTM-opintojen ohella: TRE® -ohjaajakoulutus (kesto kesäkuu 2020- helmikuu 2021) ja kognitiivisen lyhytterapian perustaidot syyskuu 2020- ja psykofyysisen terapian perusteet marraskuu 2020- 

Opintoihin kuuluvat työharjoittelut olen suorittanut

 • päiväkodissa
 • vuodeosastolla
 • kotipalvelussa
 • kotihoidossa
 • Mikkeli-yhteisössä (päihde- ja perhekuntoutus)
 • sosiaalipäivystyksessä
 • sosiaalitoimiston lastensuojelun alue- ja poliisilaitostyössä
 • vammaispalvelussa
 • psykoterapiaharjoittelut ammatinharjoittajana ja palkkatyössä 
 • Kaakkois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskuksessa ja sen vammaisten kansalaisuutta ja työllisyyden uusia mahdollisuuksia (Bridging) kartoittavassa hankkeessa 

Opintojeni aikana tekemäni opinnäytetyöt

Pääset tutustumaan niihin Sun Hyvä Olon Pakinanurkassa.

Olen työskennellyt nuoruusvuosina

 • mansikkamaalla
 • postin lajittelukeskuksessa
 • siivousalalla
 • toimistotehtävissä
 • lastenhoidossa
 • ikäihmisten vuodeosastolla
 • kotihoidossa

Perheellistymisen jälkeen työhistoriani painottuu

 • lasten, nuorten ja perheiden
 • pitkäaikaistyöttömien
 • vammaisten henkilöiden elämäntilanteisiin
 • lyhyt- ja kuntoutuspsykoterapiassa ilmeneviin asioihin laidasta laitaan.

Tehtävänimikkeinä on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä kodinhoitaja, lähihoitaja, ohjaaja, työllisyyskoordinaattori, sosiaaliohjaaja, perheohjaaja, sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti.

Olen kohdannut työhistorian aikana monipuolisesti elämänkulkuun osuvia kriisejä ja sosiaalista hätää. Näissä tilanteissa on näyttäytynyt

 • neuropsykiatriaan
 • mielenterveyteen
 • päihteisiin
 • taloudelliseen tilanteeseen
 • työ- ja toiminkykyyn
 • kasvatukseen
 • perhekriiseihin (erityisesti perheväkivalta, erot ja eron jälkeinen vanhemmuus) ja
 • työelämätilanteisiin 
 • perhe- ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät kysymykset.

Olen saanut työskennellä

 • sosiaalipäivystyksen
 • oppilashuollon perheohjauksen
 • perhekuntoutuksen
 • lastensuojelun perhetyön, avo- ja laitoshuollon
 • kuntouttavan työtoiminnan
 • ikäihmisten hoidon ja huolenpidon
 • vammaispalvelun 
 • muun sukupuolisten
 • erilaisten perhekokoonpanojen
 • psykoterapian näkökulmista käsin.

Työhistoriani alkaa 1990-luvun laman toipumisvuosista ja monta organisaatiomuutosta olen nähnyt. Pätkätyöläisyys on tullut tutuksi. Vuosina 2016-2019 olen työskennellyt useammassa maakunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä tai niitä edeltävissä kunnissa. Olen ollut näin näköalapaikalla sen suhteen, mitä sote-kentässä on ollut meneillään ja tapahtunut niiden seurauksena. Olen päässyt näin havainnoimaan työyhteisöissä esiintyviä mielenkiintoisia ilmiöitä, joilla on vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin. Elokuussa 2019 olen aloittanut sosiaalityön maisteriopintojen ohessa psykoterapeutin työt ammatinharjoittajana, mikä on tarjonnut mahdollisuuden seurata miten muutokset näyttäytyvät työntekijöiden hyvinvoinnissa työyhteisöjen ulkopuolella.

Ammatilliset haastattelut, joihin olen osallistunut

Opinnäytetyöt

Posted on Updated on

Tällä sivulla on eri ammatillisissa koulutuksissa tekemiäni opinnäytteitä luettavaksi ja tiedoksi.

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIOPINTOJEN (YTM) gradun kirjoittaminen vuoden 2020 aikana. Ideapaperi suuntaa ajatuksiani Kymenlaakson alueella olevien kehitysvammaisten päätösten tekoprosessiin. Tarkempi tutkimussuunnitelma valmistuu tammikuussa 2020. Gradun tutkimusaineiston keruu, analysointi ja raportin kirjoittaminen toteutuu vuoden 2020 aikana.

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIOPINTOJEN (YTM) sosiaalityön käytäntö 3 porfolio. Itä-Suomen yliopisto syksy 2019

Sosiaalityön asiantuntijuuteen kehittymässä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella (Socom)

PSYKOTERAPIAOPINTOJEN opinnäytetyö, Itä-Suomen Yliopisto/ Lyhytterapiainstituutti 2019

SOSIAALITYÖN AINEOPINTOJEN kandidaattitutkielma vammaissosiaalityön alueelta, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 2017

SOSIONOMI (amk) opinnäytetyö kuntouttavan perhetyön teemasta parityönä Mikkelin ammattikorkeakoulussa 2012. Suuntautuminen palveluohjaukseen.

LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN opinnäytetyö nuoruusiän depressioon liittyen. Lappeenrannan terveydenhuolto-oppilaitos 1995. Suuntautuminen kriisi-, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön.

Kyseinen opinnäytetyö on tehty aikana, jolloin tietokoneet alkoivat yleistyä. Tiedosto ei vain ole tallessa. Onneksi kuitenkin tämä lukukappale löytyi.

KODINHOITAJAOPINTOJEN seminaarityöksi kutsuttu opinnäytetyö parityönä. Lappeenrannnan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 1993.

Kyseinen opinnäytetyö on tehty aikana, jolloin vielä kirjoitettiin sähkökirjoituskoneilla. Onneksi löytyi lukukappale niin sain skannattua talteen.

Kuvalähde: Pixabay.com