etelä-karjala

Psykoterapia: Mitä, kenelle ja millainen psykoterapeutti olen?

Posted on Updated on

Psykoterapiaa toteuttaa psykoterapeutti, joka on Valviran hyväksymä, nimikesuojattu eli laillistettu psykoterapeutti. Psykoterapia tarkoittaa yleisesti ajatellen hoitomuotoa, jota käytetään usein mielen hoitoon, hoitaen psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Asiakas ja psykoterapeutti käsittelevät asiakkaan elämään liittyviä asioita ensisijaisesti keskustellen. Psykoterapia voi sisältää toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla asiakas yrittää tunnistaa ja oppia muuttamaan toimintatapojaan. Psykoterapialla tavoitellaan asiakkaalla ilmenevien oireiden vähenemistä ja henkisten voimavarojen ja ongelman ratkaisukeinojen lisääntymistä. Psykoterapian tarkoituksena on myös olla asiakkaan henkisen kasvun ja kehityksen tukena. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Ratkaisukeskeinen työskentelyote soveltuu yksilöiden, pariskuntien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen ja jopa organisaatioiden kanssa oleviin elämäntilanteisiin ja tilanteisiin, joihin toivotaan muutosta. Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana yhden tai useamman kerran (esimerkiksi 4-6 kertaa) käyntitarpeissa. Sitä voidaan myös käyttää useamman vuoden kuntoutuspsykoterapiatarpeisiin eli Kela-kuntoutuksena. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskitytään asiakkaan tavoitteeseen ja tulevaisuuteen tähtävään työskentelyyn asiakkaan voimavaroja hyödyntäen. Asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiaprosessin edistyessä ja sen onnistumiseksi. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Kuvan tilanne on kuvitteellinen ja henkilöt siinä ovat malleja.

Työskentelen psykoterapeuttina ensisijaisesti ratkaisukeskeisesti täydentäen terapiaosaamistani kogniitiivisen ja psyko-fyysisen terapian opinnoilla. Työskentelyssäni huomioin kokonaisvaltaisesti asiakkaan voimavarojen lisäksi asiakkaan elämänvaiheet, stressitekijät, hengityksen ja erilaiset rentoutumiskeinot. Olen kiinnostunut työskentelemään moninaisten, ihmisen elämänkaarta koskettavien kysymysten äärellä, asiakkaan resilienssiä (muutosjoustavuutta, palautumiskyky elämänhaasteista) tukien ja vahvistaen. Kannustan asiakasta pohtimaan tilannettaan useammasta näkökulmasta käsin ja tuen häntä tarpeen mukaan siirtymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle uudenlaisen kehitysvaiheen aktivoitumiseksi. Kuuntelen ja työskentelen aktiivisesti, olen monipuolinen havainnoitsija ja ei-tietäjä. Asiakas määrittää ja arvioi minulle terapiatavoitteensa, joiden motiviina voi olla jokin muutos tai tarve pohtia hyvän elämän elementtejä. Seuraamme yhdessä asiakkaan voinnin kehittymistä hyvinvointia mittaavilla menetelmillä.

Toteutan terapiakäynnit suojatulla videoyhteydellä, josta minulla on hyviä kokemuksia syksystä 2019 alkaen. Aikavarauksen voi tehdä minulle verkossa Terapiatalo Nosteen etävastaanottoajoista ja mikäli ei aikoja näy, voit tiedustella mahdollisia aikoja sähköpostitse minna.kivimaki (ät) terapiatalonoste.fi tai puhelimitse/ tekstiviestillä numeroon 045 7874 1137. Eri ikäiset asiakkaat voivat hakeutua terapia-ajalle maksaen käynnit itse, maksusitoumuksella, lääkärin lähetteellä tai Kelan päätöksellä. Työskentelen käynti kerrallaan (KKT) eli single session therapy (1 tai muutama käyntikerta) periaatteen lisäksi lyhytterapiaa (käyntikerrat 5-20 kertaa) ja Kelan kuntoutuspsykoterapiaa (asiakkuuden kesto 1-3 vuotta) tarjoten. Minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapiapätevyys yksilöpsykoterapiaan, 16-67-vuotiaiden osalta ja tarvittaessa 16-25-vuotiaiden terapioihin liittyvät vanhempien ohjauskäynnit.

Monipuolinen opinto- ja työkokemus auttavat minua huomioimaan asiakkaan tilannetta eri näkökulmista käsin. Näin ollen työskentelen kokonaisvaltaisesti ja soveltuvin osin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen (esimerkiksi kuvat ja kortit, resilienssiä vahvistava työskentely, mielen ja kehon yhteyttä huomioiva työskentely). Kehitän myös edelleen ammattitaitoani, esim. vuonna 2020 TRE-ohjaajakoulutus (tension, stress and trauma releasing exercises), kognitiivisen ja psykofyysisen terapian opinnot. Monipuolinen taustani ja kiinnostukseni erilaisia ilmiöitä kohtaan mahdollistavat sen, että asiakkainani voi olla vauvasta vaariin sekä erilaisista ryhmittymistä (yksilö, pariskunta, perhe, eri elämän vaiheisiin liittyvät ryhmät, kuten opiskelu- tai työyhteisö sekä vähemmistöedustajat).  Ihminen yksilönä vuorovaikutussuhteessa ja osana laajempaa kokonaisuutta (esim. lähiyhteisö, yhteiskunta, luonto) tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutustua asiakkaan jatkuvasti muuttuvaan itseen.

Mottoni ”elämä on jatkuva muutos ja jokaisen käännettävissä olevan kiven alta voi löytyä vastaus” motivoi minua tilanteissa, jolloin tuntuu ettei mitään enää ole tehtävissä. Se myös suuntaa työskentelytapaani silloin, kun asiakas etsii tarvitsemiaan vastauksia ja yrittää tavoittaa oman näköisen ja riittävän hyvän elämän.

Kotisivuni Pakinanurkkaan olen kirjoittanut tekstin ”Terapeutillako on väliä?” avaten hieman sitä, mitä eroa on psykoterapeutilla on terapeutilla sekä psykoterapeutin ammattiin liittyviä elementtejä.

Tiedustelut, aikavaraukset ja yhteystiedot

Posted on Updated on

Kerta- ja lyhytterapia-aikoja (yksilöt, pariskunnat) sekä aikuisten ja nuorten Kelan kuntoutuspsykoterapiakäyntejä ja nuorten psykoterapiaan liittyvää vanhempainohjausta (Kela-pätevyys) varten voit varata aikoja minulle Terapiatalo Nosteen ajanvarausjärjestelmästäMikäli sopivaa aikaa ei löydy voit tiedustella aikaa suoraan minulta sähköpostitse minna.kivimaki (at) terapiatalonoste.fi tai puhelimitse 045 7874 1137. Jätä tarvittaessa yhteydenottopyyntö.

Toteutan psykoterapiatyöni suojatulla etäyhteydellä. Tarvittaessa aikavaraus on peruttava 24 tuntia ennen sovittua ajankohtaa. Muussa tapauksessa Terapiatalo Noste pidättää oikeuden laskuttaa peruuttamattomista ajanvarauksista täyden hinnan. Asiakkaan psykoterapiakäynteihin liittyvä dokumentointi ja laskutus toteutetaan Terapiatalo Nosteen A-luokan asiakastietojärjestelmässä. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä sopimusta.

Kuvalähde: Pixabay.com

Muita palveluja eli neuropsykiatrista valmennusta, perheohjausta, palvelutarpeenarviointia, ravintovalmennusta, stressi- ja hengitysohjausta sekä työnohjaus-/ työelämäkonsultointia koskevat tiedustelut gsm 040 500 0315 tai sähköpostitse minna.kivimaki ( at ) sunhyvaolo.fi tai tämän sivun tiedustelulomakkeella. Nämä toteutetaan myös ensisijaisesti etäyhteydellä. 

Sun Hyvä Ololle lähetetään laskut ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostona.

Turvakoodi:
security code
Syötä turvakoodi:

Lähetä

Sun Hyvä Olon syntyhistoria

Posted on Updated on

Sun Hyvä Olon yrittäjä Minna Kivimäki
Copyright: Foto Karelia Oy

Olen havainnut, että mottoni alkuosa ”Elämä on jatkuva muutos” todentuu vahvasti monipuolisen opinto- ja työhistoriani kautta. Tästä syystä Sun Hyvä Olo voi olla Sinulle eri elämän vaiheissa monipuolinen tuki. Mottoni jatkuu: ” ja jokaisen käännettävissä olevan kiven alta voi löytyä vastaus”. Näin ollen luotan siihen, että yhdessä asiakkaideni kanssa löydämme kulloisenkiin tilanteeseen soveltuvia vastauksia ja ratkaisuja.

Tarina Sun Hyvä Olosta alkoi vähitellen kypsyä kun omat ruoka-aineallergiat syksyllä 2014 vahvistuivat. Olin toki ollut ruoka-aineallergioiden kanssa tekemisissä jo aiemminkin poikani kautta, liki 14 vuotta. Kävin ravitsemusterapeutin vastaanotolla ihmettelemässä, mitä evästystä itselleni sieltä vielä saisin. Olinhan jo vuosia harjoitellut tekemään erityisruokia ja välttelemään hyvinvointia heikenteviä ruoka-aineita. Tuo käynti sai itsessäni liikkeelle jotain, mitä olen alkanut aktivoida hyötykäyttöön. Idea on alkanut myös laajentua kuin pullataikina, jonka seurauksena toiminta on laajentumassa psykoterapian puolelle.

Kevään 2015 aikana etsin ravintomaailmaan sopivaa koulutusta lähihoitaja-opintojeni täydennykseksi ja löysin Trainer4Youn ravintovalmentajakoulutuksen. Samana vuonna aloitin ratkaisukeskeisen psykoterapeutin opinnot ja valmistuin keväällä 2019. Sosiaalityön opintoja aloin suorittamaan työn ohella vuonna 2016. Sun Hyvä olo perustettiin alunperin elokuussa 2015 ja lopetti kokonaan päällekkäisten opintojen vuoksi toimintansa tammikuussa 2018, kunnes se on rekisteröity uudelleen kesäkuussa 2019 kaupparekisteriin, varsinaisen toiminnan alkaessa elokuussa 2019.

Vuosina 2014 pohdin mahdollisuuksiani jatko-opintoihin ja sen seurauksena aloitin vuonna 2015 ratkaisukeskeisen psykoterapeutin opinnot Itä-Suomen yliopiston alaisuudessa, käytännön koulutuksen toteuttaessa Lyhytterapiainstituutti Helsingissä. Tuosta koulutuksesta valmistuin keväällä 2019. Vuonna 2016 aloittelin sosiaalityön perusopintoja polkuopintoina ja parhaillaan viimeistelen tuon jatkumona yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkintoa sosiaalityö pääaineena. Sivuaineeksi valikoitui sosiaali- ja terveyshallintotiede. Toiminnallisesti uutena asiana on psykoterapiavastaanotto Terapiatalo Nosteen toimitiloissa. 

Katso Sun Hyvä Olon toiminnasta vuonna 2015 tehty esittelyvideo. Huomioithan, että videon valmistumisen jälkeen on tapahtunut paljon koulutuksellisesti ja toiminnallisesti. Video kuitenkin kuvaa jonkin verran Sun Hyvä Olon toimintaideologiaa. Videon lisäksi voit tutustua tarkemmin Sun Hyvä Olon nykypäivän palveluihin kotisivuilla olevien tekstien ja seuraavan kuvan avulla. 

trainer4you-ravintovalmentaja-lisenssilogo