terapiaa

Psykoterapeuttiuden noviisiaika alkanut

Posted on Updated on

Tänään oli se ensimmäinen kerta, tilanne, jota olen odottanut. Ensimmäinen kerta psykoterapeuttina. Heräsin kuin tikka pystyyn puolisoni kelloradion herättäessä. Päivän aloitin leppoisalla sauvakävelyllä, jotta herään kunnolla. Ja voi veljet, millaisen aamusarastuksen kohtasinkaan. 

Kuvien copyright: Minna Kivimäki

Auringon säteet tunkivat sitkeästi paksujen pilvien lomasta kuin merkkinä siitä ettei periksi anneta. Ja eri kohdissa, eri kulmista katsottuna sarastus näytti erilaiselta, kunnes kulma oli sellainen, että sarastusta ei enää näkynyt. Tästä kokemuksesta tykkäsin, kovasti.

Copyright: Minna Kivimäki

Matkatessani eteenpäin, kiinnitin huomiota siihen kuinka luonnossa löytyy erilaista vihreyttä ja vehreyttä. Puhelimeni ei sitä hyvin tänä aamuna kuvannut, mutta löysin parin viikon takaa ottamani kuvan pellosta eri vihreyttä näyttäen, jossa on ajojäljet näkyvissä. Nekin näyttävät vievän eteenpäin. Ja toisaalta, ajojäljet katovat jonnekin, liekö jokin muutos aikaan saanut sen? Mahtaisiko niissä olla mukana rohkeutta olla erilainen vai jopa kokemus näkymättömyydestä?

Copyright: Minna Kivimäki

Kävelylenkkini jälkeen söin aamiaista ja join Mate-juomaa, jotta aivot alkavat toimia tai ainakin siltä tuntui juomaani juotuani. Pohdin, että tämän päivän tulen muistamaan merkityksellisenä. Lähdön aika, tärkeä teema, nimittäin pukeutuminen odotti seuraavana. Myönnän, ei ollut helppo tehtävä. Lopulta päädyin tähän puseroon ja mustiin housuihin. Ja halusin itselleni tärkeät taulut kuvaan mukaan. Niiden kautta symboloituu itselleni tärkeitä henkilöitä.

Copyright: Minna Kivimäki

Illalla pakkaamani tavarat odottivat kasseissaan eteisessä. Vielä kertaalleen tarkistin sisällöt ja kertasin mielessäni, mitä olin menossa tekemään ja hieman suunnittelin aloitustani. Mukana hieman toiminnallisiakin välineitä, joita käyttäisin viimeistään silloin, mikäli tulee jumitilanne. Toisaalta, koska toiset haluavat käsitellä asioita erilaisten välineiden avulla ja kautta, tarjoan siihen mahdollisuuden. 

Copyright: Minna Kivimäki

H-hetki. Myönnän, jännitti. Paljon. Olinhan saanut aikavarauksen heti ensimmäiselle, sopimuksen mukaiselle aloituspäivälleni ja ensimmäiseksi ajaksi. Tupla-aika, keskustelua yhtämittaan 90 minuuttia. Ja olin se, joka aloitti Terapiatalo Nosteen asiakasvastaanoton toiminnan Lappeenrannassa. Selvisin tilanteesta ja sovimme uuden ajan, tästä se lähtee, uusi tarina työurallani. Tunnistan, että olen palannut noviisiaikaan, aloittanut uuden kasvuvaiheen, jossa ammennan toki aiemmissa työtehtävissä ja koulutuksissa oppimaani. Ja silti tuntuu, että olen ehkä hullun rohkeasti hypännyt johonkin uuteen, ainakin hetkellisesti oman mukavuusalueeni ulkopuolelle, mutta sitäkin suuremmalla innolla menen sitä kohti. Oppia lisää ihmisistä ja tukea heitä heidän muutoksessaan. Tuntuu kuin, opettelisimme yhdessä uudelleen kävelemään. Opettelen toki myös uutta asiakastietojärjestelmän käyttöä, mikä tuntuu ainakin vielä nyt aiempaa järjestelmää paljon yksinkertaisemmalta.

Huomenna viritänkin omat verhot ja ehkä jotain pientä kivaa esille vastaanottohuoneeseeni, jonka jälkeen ikuistan huoneeni muiden hyvien muistojen joukkoon. Ja voi olla, että tunnelmiani uudessa roolissa, psykoterapeuttina kertoilen pakinanurkassani uudemmankin kerran.

Yt, Minna

Sun Hyvä Olo

Posted on Updated on

Sun Hyvä Olon yrittäjänä toimii lappeenrantalainen Minna Kivimäki. Lue tarkemmin Sun Hyvä Olon valikossa olevista teksteistä yrittäjän taustaan, Sun Hyvä Olon perustamiseen ja toimintaan liittyvistä seikoista.

Sun Hyvä Olon palvelut

Psykoterapia: Mitä, kenelle ja millainen psykoterapeutti olen?

Posted on Updated on

Psykoterapiaa toteuttaa psykoterapeutti, joka on Valviran hyväksymä, nimikesuojattu eli laillistettu psykoterapeutti. Psykoterapia tarkoittaa yleisesti ajatellen hoitomuotoa, jota käytetään usein mielen hoitoon, hoitaen psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Asiakas ja psykoterapeutti käsittelevät asiakkaan elämään liittyviä asioita ensisijaisesti keskustellen. Psykoterapia voi sisältää toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla asiakas yrittää tunnistaa ja oppia muuttamaan toimintatapojaan. Psykoterapialla tavoitellaan asiakkaalla ilmenevien oireiden vähenemistä ja henkisten voimavarojen ja ongelman ratkaisukeinojen lisääntymistä. Psykoterapian tarkoituksena on myös olla asiakkaan henkisen kasvun ja kehityksen tukena. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Ratkaisukeskeinen työskentelyote soveltuu yksilöiden, pariskuntien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen ja jopa organisaatioiden kanssa oleviin elämäntilanteisiin ja tilanteisiin, joihin toivotaan muutosta. Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana yhden tai useamman kerran (esimerkiksi 4-6 kertaa) käyntitarpeissa. Sitä voidaan myös käyttää useamman vuoden kuntoutuspsykoterapiatarpeisiin eli Kela-kuntoutuksena. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskitytään asiakkaan tavoitteeseen ja tulevaisuuteen tähtävään työskentelyyn asiakkaan voimavaroja hyödyntäen. Asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiaprosessin edistyessä ja sen onnistumiseksi. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Kuvan tilanne on kuvitteellinen ja henkilöt siinä ovat malleja.

Työskentelen psykoterapeuttina ensisijaisesti ratkaisukeskeisesti täydentäen terapiaosaamistani kogniitiivisen ja psyko-fyysisen terapian opinnoilla. Työskentelyssäni huomioin kokonaisvaltaisesti asiakkaan voimavarojen lisäksi asiakkaan elämänvaiheet, stressitekijät, hengityksen ja erilaiset rentoutumiskeinot. Olen kiinnostunut työskentelemään moninaisten, ihmisen elämänkaarta koskettavien kysymysten äärellä, asiakkaan resilienssiä (muutosjoustavuutta, palautumiskyky elämänhaasteista) tukien ja vahvistaen. Kannustan asiakasta pohtimaan tilannettaan useammasta näkökulmasta käsin ja tuen häntä tarpeen mukaan siirtymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle uudenlaisen kehitysvaiheen aktivoitumiseksi. Kuuntelen ja työskentelen aktiivisesti, olen monipuolinen havainnoitsija ja ei-tietäjä. Asiakas määrittää ja arvioi minulle terapiatavoitteensa, joiden motiviina voi olla jokin muutos tai tarve pohtia hyvän elämän elementtejä. Seuraamme yhdessä asiakkaan voinnin kehittymistä hyvinvointia mittaavilla menetelmillä.

Toteutan terapiakäynnit suojatulla videoyhteydellä, josta minulla on hyviä kokemuksia syksystä 2019 alkaen. Aikavarauksen voi tehdä minulle verkossa Terapiatalo Nosteen etävastaanottoajoista ja mikäli ei aikoja näy, voit tiedustella mahdollisia aikoja sähköpostitse minna.kivimaki (ät) terapiatalonoste.fi tai puhelimitse/ tekstiviestillä numeroon 045 7874 1137. Eri ikäiset asiakkaat voivat hakeutua terapia-ajalle maksaen käynnit itse, maksusitoumuksella, lääkärin lähetteellä tai Kelan päätöksellä. Työskentelen käynti kerrallaan (KKT) eli single session therapy (1 tai muutama käyntikerta) periaatteen lisäksi lyhytterapiaa (käyntikerrat 5-20 kertaa) ja Kelan kuntoutuspsykoterapiaa (asiakkuuden kesto 1-3 vuotta) tarjoten. Minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapiapätevyys yksilöpsykoterapiaan, 16-67-vuotiaiden osalta ja tarvittaessa 16-25-vuotiaiden terapioihin liittyvät vanhempien ohjauskäynnit.

Monipuolinen opinto- ja työkokemus auttavat minua huomioimaan asiakkaan tilannetta eri näkökulmista käsin. Näin ollen työskentelen kokonaisvaltaisesti ja soveltuvin osin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen (esimerkiksi kuvat ja kortit, resilienssiä vahvistava työskentely, mielen ja kehon yhteyttä huomioiva työskentely). Kehitän myös edelleen ammattitaitoani, esim. vuonna 2020 TRE-ohjaajakoulutus (tension, stress and trauma releasing exercises), kognitiivisen ja psykofyysisen terapian opinnot. Monipuolinen taustani ja kiinnostukseni erilaisia ilmiöitä kohtaan mahdollistavat sen, että asiakkainani voi olla vauvasta vaariin sekä erilaisista ryhmittymistä (yksilö, pariskunta, perhe, eri elämän vaiheisiin liittyvät ryhmät, kuten opiskelu- tai työyhteisö sekä vähemmistöedustajat).  Ihminen yksilönä vuorovaikutussuhteessa ja osana laajempaa kokonaisuutta (esim. lähiyhteisö, yhteiskunta, luonto) tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutustua asiakkaan jatkuvasti muuttuvaan itseen.

Mottoni ”elämä on jatkuva muutos ja jokaisen käännettävissä olevan kiven alta voi löytyä vastaus” motivoi minua tilanteissa, jolloin tuntuu ettei mitään enää ole tehtävissä. Se myös suuntaa työskentelytapaani silloin, kun asiakas etsii tarvitsemiaan vastauksia ja yrittää tavoittaa oman näköisen ja riittävän hyvän elämän.

Kotisivuni Pakinanurkkaan olen kirjoittanut tekstin ”Terapeutillako on väliä?” avaten hieman sitä, mitä eroa on psykoterapeutilla on terapeutilla sekä psykoterapeutin ammattiin liittyviä elementtejä.