terapiatalo

Psykoterapia: Mitä, kenelle ja millainen psykoterapeutti olen?

Posted on Updated on

Eri ikäiset asiakkaat voivat hakeutua terapia-ajalle maksaen käynnit itse, maksusitoumuksella, lääkärin lähetteellä tai Kelan päätöksellä. Työskentelen käynti kerrallaan (KKT) eli single session therapy (1 tai muutama käyntikerta) periaatteen lisäksi lyhytterapiaa (käyntikerrat 5-20 kertaa) ja kuntoutuspsykoterapiaa (asiakkuuden kesto 1-3 vuotta) tarjoten. Minulla on Kelan kuntoutuspsykoterapiapätevyys yksilöpsykoterapiaan, 16-67-vuotiaiden osalta ja tarvittaessa 16-25-vuotiaiden terapioihin liittyvät vanhempien ohjauskäynnit.

Psykoterapiaa toteuttaa psykoterapeutti, joka on Valviran hyväksymä, nimikesuojattu eli laillistettu psykoterapeutti. Psykoterapia tarkoittaa yleisesti ajatellen hoitomuotoa, jota käytetään usein mielen hoitoon, hoitaen psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Asiakas ja psykoterapeutti käsittelevät asiakkaan elämään liittyviä asioita ensisijaisesti keskustellen. Psykoterapia voi sisältää toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla asiakas yrittää tunnistaa ja oppia muuttamaan toimintatapojaan. Psykoterapialla tavoitellaan asiakkaalla ilmenevien oireiden vähenemistä ja henkisten voimavarojen ja ongelman ratkaisukeinojen lisääntymistä. Psykoterapian tarkoituksena on myös olla asiakkaan henkisen kasvun ja kehityksen tukena. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Kuvan tilanne on kuvitteellinen ja henkilöt siinä ovat malleja.

Psykoterapeuttina olen ratkaisukeskeinen, asiakkaan stressitekijät, hengityksen ja erilaiset rentoutumiskeinot huomioon ottava terapeutti. Olen kiinnostunut työskentelemään moninaisten, ihmisen elämänkaarta koskettavien kysymysten äärellä, asiakkaan resilienssiä (muutosjoustavuutta, ketteryyttä) tukien ja vahvistaen. Kannustan asiakasta pohtimaan tilannettaan useammasta näkökulmasta käsin ja tuen häntä tarpeen mukaan siirtymään oman mukavuusalueen ulkopuolelle uudenlaisen kehitysvaiheen aktivoitumiseksi. Kuuntelen ja työskentelen aktiivisesti, olen monipuolinen havainnoitsija ja ei-tietäjä. Asiakas määrittää ja arvioi minulle terapiatavoitteensa, joiden motiviina voi olla jokin muutos tai tarve pohtia hyvän elämän elementtejä. Seuraamme yhdessä asiakkaan voinnin kehittymistä hyvinvointia mittaavilla menetelmillä.

Ratkaisukeskeinen työskentelyote soveltuu yksilöiden, pariskuntien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen ja jopa organisaatioiden kanssa oleviin elämäntilanteisiin ja tilanteisiin, joihin toivotaan muutosta. Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa voidaan toteuttaa lyhytterapiana yhden tai useamman kerran (esimerkiksi 4-6 kertaa) käyntitarpeissa. Sitä voidaan myös käyttää useamman vuoden kuntoutuspsykoterapiatarpeisiin eli Kela-kuntoutuksena. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskitytään asiakkaan tavoitteeseen ja tulevaisuuteen tähtävään työskentelyyn asiakkaan voimavaroja hyödyntäen. Asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiaprosessin edistyessä ja sen onnistumiseksi. Lähde: Mielenterveystalo.fi. Psykoterapia.

Fyysisesti samassa tilassa olevat psykoterapiakäynnit toteutan Terapiatalo Nosteen toimitiloissa Lappeenrannassa ja Mikkelissä. Myös yhä enenevässä määrin terapiakäyntejä toteutetan hyvin kokemuksin ja tuloksin etäyhteydellä (salattu videoyhteys tai puhelu). Aikavarauksen voi tehdä minulle verkossa täältä. Vaihtoehtoisesti voi laittaa tiedusteluviestin/ yhteydenottopyynnön terapian toteutukseen ja aikoihin liittyen sähköpostitse minna.kivimaki (ät) terapiatalonoste.fi tai puhelimitse/ tekstiviestillä numeroon 045 7874 1137.

HUOM! TÄLLÄ HETKELLÄ KORONA-VIRUSTILANTEEN VUOKSI KAIKKI TERAPIAKÄYNNIT TOTEUTAN AINOASTAAN ETÄYHTEYKSIÄ KÄYTTÄEN.

Monipuolinen opinto- ja työkokemus auttavat minua huomioimaan asiakkaan tilannetta eri näkökulmista käsin. Näin ollen työskentelen kokonaisvaltaisesti ja soveltuvin osin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen (esimerkiksi kuvat ja kortit, resilienssiä vahvistava työskentely, hengitysharjoitukset). Kehitän myös edelleen ammattitaitoani, esim. syksyllä 2020 aloitan kognitiivisen terapian opinnot. Monipuolinen taustani ja kiinnostukseni erilaisia ilmiöitä kohtaan mahdollistavat sen, että asiakkainani voi olla vauvasta vaariin sekä erilaisista ryhmittymistä (yksilö, pariskunta, perhe, eri elämän vaiheisiin liittyvät ryhmät, kuten opiskelu- tai työyhteisö sekä vähemmistöedustajat).  Ihminen yksilönä vuorovaikutussuhteessa ja osana laajempaa kokonaisuutta (esim. lähiyhteisö, yhteiskunta, luonto) tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutustua asiakkaan jatkuvasti muuttuvaan itseen.

Mottoni “elämä on jatkuva muutos ja jokaisen käännettävissä olevan kiven alta voi löytyä vastaus” motivoi minua tilanteissa, jolloin tuntuu ettei mitään enää ole tehtävissä. Se myös suuntaa työskentelytapaani silloin, kun asiakas etsii tarvitsemiaan vastauksia ja yrittää tavoittaa oman näköisen ja riittävän hyvän elämän.

Kotisivuni Pakinanurkkaan olen kirjoittanut tekstin “Terapeutillako on väliä?” avaten hieman sitä, mitä eroa on psykoterapeutilla on terapeutilla sekä psykoterapeutin ammattiin liittyviä elementtejä.